Свържете се с нас
0884 20 30 00

Собствени търговски марки

В стремежа към идентифициране на прецизно подбраните по критерии качество и цена, стоките на ЕЛТРОН ООД са  обединени под брандинга на две основни собствени търговски марки - INTO и SPECTRA.

Марките обединяват стоките собствено производство и внос на фирмата.


into logo

e търговска марка на ЕЛТРОН ООД, представяща следните основни групи от стоки и продукти:

- Светлинни източници LED
- Луминисцентни осветителни тела
- Прожектори
- Луни
- Осветителни компоненти

Следвайки най-новите теденции в еко - осветлението асортментът на стоките под марка INTO непрекъснато се обновява и разширява с цел задоволяване нуждите на пазара с грижата за повече „ЗЕЛЕНА“ (LED) светлина.        


spectra logo

е търговската марка на ЕЛТРОН ООД, включваща следните основни групи осветителни тела:

- Богата гама от серии аплици, плафониери, пендели и пенделни стъкла
- Влагозащитени осветителни тела за баня
- Разнообразие на серии спотове
- Настолни лампи
- Външни и градински осветителни тела

Добрият дизайн, гарантираното качество и многообразието правят осветителните тела под марка SPECTRA предпочитани както на българския, така и на международния пазар.