Свържете се с нас
0884 20 30 00

Нов LED продукт на ЕЛТРОН ООД - светодиоден модул

08-10-2014

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- Осветителното тяло се монтира само от правоспособни лица.
ВАЖНО: Закрепването на светодиодния модул към осветителното тяло се извършва върху металната основа посредством винтчета или специално лепило.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
- ВНИМАНИЕ!!! Винаги преди започване на монтаж, техническо обслужване и ремонт трябва задължително да прекъснете електрическото захранване.
- Преди поставянето на светодиодния модул проверете дали той отговаря на посочените волтаж и вид. - При съмнения се консултирайте с квалифициран специалист или се обърнете за съвет към консултанти от магазина, от който сте закупили продукта.
- Винаги затягайте добре скрепителните елементи (болтове, винтове, гайки), особено при свързването на проводници.