Свържете се с нас
0884 20 30 00

Контакти

Отдел РИЕЛ /Реклама, Импорт, Експорт, Логистика/

тел./факс: 073/ 88 22 66

Импорт, експорт, логистика
Симона Иванова
GSM:  0884 544 525
E-mail: logistics@eltronlight.com

Реклама
Адриана Гошева
GSM: 0889 37 0001
E-mail: reklama@eltron.bg

 

Счетоводен отдел

тел./факс: 073/ 88 22 66

Главен счетоводител                    
Антон Бошов
GSM: 0886 109 078
E-mail: boshov@eltron.bg

Оперативен счетоводител
Габриела Иванова
GSM: 0887 431 792
E-mail: cash@eltron.bg

 

Оперативен счетоводител
Надежда Филчева
GSM: 0888 78 78 71
E-mail: acc@eltron.bg